FORTRYDELSESERKLÆRING OG FORTRYDELSESFORMULAR

Fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg (forbrugeraftaler)

Forbrugerne har en lovbestemt fortrydelsesret. En forbruger er en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, som ikke primært kan henføres til dennes kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige virksomhed.

A. FORTRYDELSESERKLÆRING

Fortrydelse

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage, uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen omfatter

• ved aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, fjorten dage fra datoen for aftalens indgåelse
• ved købsaftaler, fjorten dage fra den dato, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, som ikke er transportøren, har taget besiddelse af varerne
• ved aftaler om flere varer, som du har bestilt i henhold til en enkelt ordre, og som leveres separat, fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, som ikke er transportøren, har taget besiddelse af den sidste delvise forsendelse eller den sidste vare.


For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, Tyskland, tlf.: 80 25 33 81, e-mail: [email protected]) om din beslutning om at fortryde denne aftale via en tydelig erklæring (fx et brev sendt pr. post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede skabelon/fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsens konsekvenser

Hvis du fortryder denne aftale, returnerer vi dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du får tilbudt en anden form for levering end den billigste, der tilbydes af os, som er standardlevering) hurtigst muligt og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale.
Til denne refusion, bruger vi de(t) samme betalingsmidler, som du selv brugte til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise refusionen, indtil vi har modtaget returvarerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er sket først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om fortrydelsen af denne aftale. Fristen er overholdt, når du sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Vi bærer omkostningerne ved returnering af varerne.
Slut på fortrydelseserklæringen

B. FORTRYDELSESFORMULAR

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, skal du udfylde følgende formular og sende den tilbage til os via e-mail eller post.

FORTRYDELSESFORMULAR

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Køln
Tyskland

Live Chat Live Chat