Fortrydelsesret

FORTRYDELSESINFORMATION OG FORTRYDELSESFORMULAR

Fortrydelsesret for fjernsalgskontrakter (forbrugeraftaler)

Forbrugere har ret til en til lovpligtig fortrydelse En forbruger er en fysisk person, der indgår en retlig transaktion med det formål, som alt andet lige ikke kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

A. FORTRYDELSESINFORMATION

Fortrydelsesret

Du har ret til, inden for fjorten dage, at fortryde denne kontrakt uden at angive nogen grund.

Ffortrydelsesperioden gælder

  • kontrakter om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk datamedie, senest fjorten dage fra datoen for indgåelse af kontrakten
  • købsaftaler i fjorten dage fra den dato, hvor har du eller tredjepart, som angives af dig, har taget varerne i besiddelse - dette gælder dog ikke befragteren
  • aftaler, der omfatter flere varer, som du har bestilt og er omfatttet af en enkelt ordre, og som leveres separat, fjorten dage fra den dato, hvor du eller en tredjepart, som er angivet af dig og ikke omfatter befragteren, har taget den sidste delforsendelse eller den sidste del i besiddelse

For at udøve din ret til fortryde, skal du sende en entydig erklæring til os (Lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, Tyskland, Tlf.: 80 25 33 81, E-mail: [email protected] eller via post, fax eller e-mail), der angiver din beslutning om at fortryde den givne aftale. Du kan bruge den vedhæftede fortrydelsesformular, som dog ikke er påkrævet af bruge.


For at overretholde fortrydelsesperioden er det tilstrækkeligt, at sende meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden.

Ffortrydelses konsekvenser

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi returnere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostningerne ved valg af en anden leveringsmetode end den mest gunstige standardleverance, straks og senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt er kommet os til kundskab. Ved denne tilbagebetaling, bruger vi de samme betalingsmetoder, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig. Du vil aldrig blive opkrævet nogen tilbagebetalingsgebyrer. Vi kan nægte at tilbagebetale dig, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varen, alt efter hvad, der sker først.

Du skal returnere eller overgive varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om fortrydelsen af denne kontrakt.. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi bærer omkostningerne ved returneringen af varerne.

Slut på fortrydelsesinformationen

 

B. FORTRYDELSESFORMULAR

Hvis du vil fortryde aftalen, beder vi dig udfylde følgende formular og sende den til os via e-mail eller brev.

FORTRYDELSESFORMULAR

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Sidst set