Databeskyttelse

Din tillid er vigtig for os. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt og respekterer dit privatliv samt dine personlige rettigheder. Når man handler på nettet, vil man selvfølgelig være sikker på, at ens data ikke falder i de forkerte hænder. For en tillidsfuld brug af vores hjemmeside bearbejder vi dine data derfor i henhold til de gældende tyske regler om databeskyttelse. For at du som besøgende på vores hjemmeside altid kan føle dig sikkert, vil vi nedenfor informere dig om, hvilke oplysninger vi indsamler samt hvordan og til hvad vi agter at bruge dem.

Persondata og privatlivspolitik

1 Generelt

Dine personlige oplysninger (fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankforbindelse, kreditkortnummer) forarbejdes af os i henhold til bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslovgivning. I det følgende informerer vi dig om arten, omfanget og formålet med indsamlingen, forarbejdningen og anvendelsen af de personlige oplysninger. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for vores hjemmesider. Hvis du via links på vores hjemmesider bliver videresendt til andre hjemmesider, så sørg for at informere dig slev om, hvordan dine oplysninger behandles der. 

2 Personlige oplysninger

(1) Dine personlige oplysninger bruges – for så vidt som det er nødvendigt til indgåelsen, udformningen eller ændringen af kontraktforholdet – udelukkende med det formål at effektuere kontrakten. Således skal fx dit navn og adresse videregives til vareleverandøren for at denne kan levere varen.

(2) Uden et udtrykkeligt samtykke eller uden en lovlig grund bliver dine personlige oplysninger ikke videregivet til tredjeparter, der står uden for aftalen. Efter en fuldstændig effektuering af ordren vil dine data blive gemt til senere brug. Efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister vil disse oplysninger blive slettet, medmindre du har givet et udtrykkeligt samtykke til videreanvendelse af oplysningerne.

3 Kreditvurdering

Såfremt vi skal yde først, hvilket fx er tilfældet ved fx køb på faktura eller pr. efterkrav, vil vi, for at varetage vores legitime interesser, indhente en kreditvurdering på baggrund af matematisk-statistiske metoder hos kreditvurderingsbureauet „Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH” med adresse på Eduard-Pestel-Str. 7, 49080 Osnabrück, Tyskland. Til dette formål sender vi de påkrævede personlige oplysninger til kreditvurderingsbureauet „Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG” med adresse på Gasstraße 18, 22761 Hamborg, Tyskland. Vi anvender de indsamlede oplysninger om den statistiske risiko for betalingssvigt for en velovervejet beslutning om begrundelsen, effektueringen og opsigelsen af kontraktforholdet. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (scoreværdier), der er beregnede på basis af anerkendte matematisk-statistiske metoder, hvor blandt andet adressedata kan indgå. Der tages hensyn til beskyttelsen af dine interesser ifølge lovens bestemmelser.

4 Webanalyse med Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. („Google”). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, dvs. tekstfiler, som bliver gemt på din computers harddisk og som gør det muligt at foretage en analyse af din brug af hjemmesiden. Informationerne om din brug af denne hjemmeside (inkl. din IP-adresse), som genereres af cookien, overføres til en af Googles servere i USA og gemmes dér. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på websitet vil din IP-adresse – når du befinder dig i et af medlemsstaterne af Den Europæiske Union eller andre stater, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – dog forinden blive forkortet af Google. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA og forkortes dér. På foranledning af operatøren af dette website vil Google på baggrund af de gemte oplysninger analysere din brug af websitet, udarbejde rapporter om trafikken og aktiviteterne på websitet samt udføre andre serviceydelser for operatøren i relation til din brug af websitet og internettet. Den IP-adresse, som din browser sender inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive kædet sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre registreringen af data hos Google (inkl. din IP-adresse), der genereres af cookien og gennem din brug af hjemmesiden, derudover kan du forhindre forarbejdningen af disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som du kan finde under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Denne hjemmeside benytter Google Analytics med udvidelsen „anonymizeIP()”, hvilket betyder, at IP-adresserne kun behandles i afkortet form for at kunne udelukke en direkte personrelatering.

5 Oplysninger om cookies

For at optimere vores hjemmeside anvender vi de såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, som temporært gemmes på din computers harddisk. Disse cookies slettes igen, når browseren lukkes. Du kan forhindre at cookies gemmes, ved at vælge „bloker cookies” i dine browserindstillinger. Dette kan dog føre til en begrænsning af funktionaliteten på vores hjemmeside. 

6 Social plugins fra Facebook

Vores hjemmeside bruger de såkaldte „social plugins” („plugins”), der leveres af det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc. med adresse på 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (efterfølgende kaldt „Facebook“). Disse plugins er kendetegnet ved Facebooks logo eller tilføjelsen „Facebook Social Plugin“. En oversigt over plugins til Facebook og deres udseende finder du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins Når du besøger en af vores hjemmesider, der indeholder et sådant socialt plugin, vil din browser oprette en direkte forbindelse til en af Facebooks servere. Et plugins indhold overføres direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Ved denne integration får Facebook oplysninger om, at din browser har besøgt den eller de pågældende sider, også hvis du ikke har en Facebook-profil eller er lige logget på Facebook. Denne information (inklusive din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en af Facebooks servere i USA og gemmes dér. Når du besøger en af vores hjemmesider, der indeholder et sådant social plugin, vil din browser oprette en direkte forbindelse til Facebooks servere. Når du logger dig ind på Facebook, så kan Facebook kæde dit besøg på vores hjemmeside sammen med din brugerprofil på Facebook. Hvis du interagerer med disse plugins, for eksempel ved at trykke på „Like”-knappen eller skrive en kommentar, bliver de tilsvarende oplysninger sendt direkte fra din browser til Facebook og gemmes dér. Disse informationer offentliggøres desuden på din Facebook-profil og vises til dine venner på Facebook. Formålet med og omfanget af dataindsamling, den videre behandling og anvendelsen af data af Facebook samt dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder relateret til beskyttelsen af privatsfæren finder du under Facebooks datapolitik: http://www.facebook.com/policy.php Hvis du ikke vil have, at Facebook skal sammenkæde de indsamlede oplysninger fra vores hjemmeside med din Facebook-profil, så skal du logge dig ud af Facebook inden du besøger vores hjemmeside. Du kan komplet forhindre, at Facebooks plugins bliver indlæst ved at bruge specielle udvidelser til din browser (de såkaldte „add-ons”), fx vha. „Facebook Blocker“: http://webgraph.com/resources/facebookblocker

7 Social plugins fra Twitter

På vores hjemmeside anvendes såkaldte „plugins” fra mikroblogging-tjenesten Twitter, som drives af Twitter Inc., med adresse på 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (efterfølgende kaldt „Twitter“). Disse Plugins er mærket med et Twitter-logo, fx i form af en (blå) Twitter-fugl. Du kan finde en oversigt over Twitter plugins og deres udseende under: https://twitter.com/about/resources/buttons 

Når du går ind på vores hjemmeside, der indeholder et sådant plugin, vil din browser automatisk etablere en direkte forbindelse til en af Twitter’s servere. Indholdet af dette plugin overføres af Twitter direkte til din browser og integreres i siden. Gennem denne integration modtager Twitter oplysninger om, at din browser har besøgt vores website, også selvom du ikke er logget ind på Twitter eller ikke har nogen profil hos Twitter. Denne information (inkl. din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en af Twitters servere i USA og lagres dér. Hvis du er logget ind på Twitter, kan Twitter umiddelbart tilordne dit besøg på vores hjemmeside til din Twitter-konto. Hvis du interagerer med disse plugins, fx ved at tykke på „Tweet”-knappen, overføres de respektive oplysninger ligeledes direkte til en af Twitters servere og lagres dér. Disse oplysninger offentliggøres desuden på din Twitter-konto og vises dér til dine kontakter. For at få mere at vide om formålet med og omfanget af dataindsamlingen, den videre behandling og anvendelse af dine data af Twitter samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af din privatsfære henviser vi til Twitter’s databeskyttelsespolitik under: https://twitter.com/privacy Hvis du ikke ønsker, at Twitter skal linke de data, som er indsamlet via vores hjemmeside umiddelbart til din Twitter-konto, skal du logge dig af Twitter, inden du besøger vores hjemmeside. Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Twitter-plugins vha. de såkaldte add-ons til din browser, f.eks. vha. tekstblokkeren „NoScript“ (http://noscript.net/).

8 Social plugin Pinterest

Pinterest Inc. Pinterest er et socialt netværk, hvor brugerne kan hænge billeder med beskrivelser på virtuelle opslagstavler.

9 Nyhedsbrev

Ved tilmelding til nyhedsbrevet vil din e-mailadresse blive benyttet til reklame/markedsføringsmæssige formål, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet. Det er til enhver tid muligt at afbestille nyhedsbrevet. Det nedenstående samtykke har du afgivet særskilt eller i løbet af bestillingsprocessen:

Bestilling af nyhedsbrevet

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du ikke længere ønsker at få nyhedsbrevet tilsendt, så kan du afbestille det:

Link til afmelding af nyhedsbrevet.

10 Dataindsigt

I henhold til den tyske databeskyttelseslov (tysk: „Bundesdatenschutzgesetz”) er du berettiget til vederlagsfrit at få indsigt i de oplysninger, der er gemt hos os vedrørende din person og du har ligeledes ret til berigtigelse, spærring og sletning af disse oplysninger. Eventuelle spørgsmål kan fx stilles på følgende e-mail: i[email protected].

Live Chat Live Chat